KAUPANGER HOVEDGÅRD. JEKTESTRONDI 2, 6854 KAUPANGER. POST@HOVEDGAARD.NO.

Kaupanger Hovedgård er opptatt av å formidle verdiane garden representerer som freda anlegg. Vi tek i mot grupper og lag og organisasjonar. Formidlinga skjer utandørs i det freda kulturlandskapet. Sentrale tema er gardens historie, frå bronsealderen til i dag, Kaupanger som mellomalderstad, stavkyrkja i Kaupanger og arbeidet med å restaurere kulturlandskapet.

Kontakt Christoffer Knagenhjelm, på post@hovedgaard.no eller tlf. 48 00 48 17 for meir informasjon.

Vi samarbeider òg med verksemda Knaken, her er det mogleg å tinge selskap for lukka lag.

Eit av prosjekta vi jobber med, er å etablere ein natur- og kultursti i deler av det freda området.

Scroll Up