KAUPANGER HOVEDGÅRD. JEKTESTRONDI 2, 6854 KAUPANGER. POST@HOVEDGAARD.NO.

Gjennom selskapet Kaupanger Energi produserer og sel vi kraft frå tre småkraftverk med årleg middelproduksjon på 12,7 GWh. Alle tre anlegga er elvekraftverk med avgrensa magasinkapasitet.

Kaupanger Hovedgård er medlem av Småkraftforeningen og Solenergiklyngen. I 2021 vart Kaupanger Hovedgård første eigar av privat freda bygg som fekk løyve til å legge solceller (BIPV) på eit av våre bygg, en låve med totalt takareal på ca. 550 m2.

Scroll Up